Türkiye Cumhuriyeti

New York Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine İlişkin Duyuru , 11.06.2014

Değerli Vatandaşlarımız,

 

1. 18 Mayıs 2012’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6304 Sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yurtdışındaki seçmenlerin, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında bulundukları ülkelerde oy vermeleri hüküm altına alınmış olup, 2014 yılı yaz aylarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ilk kez oy kullanmaları mümkün olabilecektir.

 

2. Bu çerçevede;

 

Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri için Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne  kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 

Vatandaşlarımızın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne  kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) kontrol etmeleri mümkündür .

 

Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın 9 Temmuz 2014 tarihinde yerel saatle 10.00’a kadar (Türkiye saati ile 17.00)  Başkonsolosluğumuza başvurarak adres beyanında bulunmaları  gerekmektedir. 


Esasen, adres beyanının Başkonsolosluğumuza şahsen başvuru veya posta yolu ile yapılması mümkündür. Ancak Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında, yurt dışı seçmen kütüğünün ilan edildiği 2-9 Temmuz 2014 tarihleri arasında adres beyanı başvurularının şahsen yapılabileceği, posta ile yapılan müracaatların ise dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

Başkonsolosluğumuz görev bölgesini oluşturan New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida eyaletleri ilePuerto Rico’da ikamet eden vatandaşlarımızın 31 Temmuz – 3 Ağustos 2014 ve ihtiyaç duyulması halinde ikinci turu 17 Ağustos – 20 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacak seçimde “821 United Nations Plaza New York, NY 10017” adresinde bulunan “Türkevi”nde 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullanmaları mümkündür.


Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın oy kullanmak için randevu almaları gerekmektedir. Oy verme günleri iki zaman dilimine bölünmüş olup (08.00-12.30; 12.30-17.00), SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi'nden (Sistem) istenilen gün ve saat dilimini seçmek mümkündür. Sözkonusu işlem 21 Temmuz 2014 tarihinde yerel saatle 01.00 (Türkiye saatiyle 08.00) ile 25 Temmuz 2014 tarihinde yerel saatle 10.00 (Türkiye saatiyle 17.00) arasında yapılabilecektir.

 

Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme gün ve saat aralığı ile oy kullanacakları sandıklar Sistem  tarafından belirlenecektir.

 

Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında, belirlenen oy verme gününde oyunu kullanamayan seçmenlerin, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını verebilecekleri belirtilmektedir.

Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelirken T.C. Kimlik Numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Vatandaşlarımız  Türkevi’nde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecekleri gibi, gümrük kapılarımızda  aşağıda sunulan tarihlerde oy kullanmaları da mümkündür.

 

Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi: 26 Temmuz 2014 - 10 Ağustos 2014

Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi: 17 Ağustos 2014 - 24 Ağustos 2014

 

3. Seçimlerle ilgili olabilecek gelişmeleri takip edebileceğiniz güncel duyurularımız Başkonsolosluğumuz web sitesi, twitter ve facebook sayfasında yayınlanmaya devam edilecektir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU


İlgili Dosyalar :

- Form B.pdf