Türkiye Cumhuriyeti

New York Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Şükran Günü , 22.11.2013

D U Y U R U

Başkonsolosluğumuz

28 Kasım 2013, Perşembe Günü

“Şükran Günü” nedeniyle

kapalı olacaktır.

N O T I C E

The Turkish Consulate General

will be closed on Thursday,

November 28, 2013

for “Thanksgiving Day”.