Türkiye Cumhuriyeti

New York Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

D U Y U R U - Başkonsolosluğumuz 8 Ekim 2012, Pazartesi Günü “columbus” Günü Nedeniyle Kapalı Olacaktır. , 03.10.2012

D U Y U R U

 

 

Başkonsolosluğumuz

 

8 Ekim 2012, Pazartesi Günü

 

“Columbus” Günü nedeniyle

 

kapalı olacaktır.

 

 

 

 

N O T I C E

 

 

The Turkish Consulate General

 

will be closed on Monday,

 

October 8, 2012

 

for “Columbus Day”.