Türkiye Cumhuriyeti

New York Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

E-pasaport Tanziminde Yaşanan Gecikmeler Hakkında Duyuru , 11.07.2012

E-PASAPORT TANZİMİNDE YAŞANAN GECİKMELER
  
1. Bilindiği üzere, e-pasaport basım ihalesi sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, pasaport almak üzere müracaat eden vatandaşlarımızın e-pasaportların basım ve dağıtımında gecikme yaşanmaya başlanmıştır. Sorunun giderilmesini teminen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce gerekli çalışmalar sürmekle birlikte, çalışma takvimi çerçevesinde yaz ayları boyunca sıkışıklığın devam edeceği ve nispi rahatlamanın Eylül 2012’den önce pek mümkün olmayacağı anlaşılmaktadır.  

2. Öte yandan, acil sağlık durumu sebebiyle pasaportun derhal tanzim edilmesini gerektirecek taleplerin öncelikle karşılanmasına gayret edilmektedir. Bunun için, talep sahibinin durumunun aciliyetini müracaat esnasında belgelendirmesi gerekmektedir.

3. Başkonsolosluğumuzca ivedilik taşıyan diğer taleplerin de vakitlice karşılanması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. İvedi talepleri olan vatandaşlarımızın, bu yöndeki imzalı dilekçelerini müracaat esnasında iletmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, acil olarak değerlendirilebilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır: 
o   Uçak bileti alınmış olması;
o   Seyahatlerin çok önceden planlanmış olması (tur şirketlerinden alınacak yazılar, rezervasyon belgeleri ile belgelenmesi gerekmektedir);
o   Tedavi amaçlı seyahatler  (belgelenmesi gerekmektedir);
o   Yakınının vefatı nedeniyle seyahatler;
o   Ticari mahiyette iş görüşmesi yapmak üzere seyahatler (belgelenmesi gerekmektedir).

Saygıyla duyurulur.

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU