Türkiye Cumhuriyeti

New York Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gezici Konsolosluk Hizmeti , 26.05.2012

T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU

NEW YORK

 

DUYURU

GEZİCİ KONSOLOSLUK HİZMETİ

 

New York Başkonsolosluğu, 2 Haziran günü Levittown, PA’da, 16-17 Haziran günlerinde Miami’de, 23-24 Haziran günlerinde Atlanta’da.

Görev çevremizde yaşayan vatandaşlarımıza götürmekte olduğumuz hizmetin kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak, Dışişleri Bakanlığının desteği ile, New York Başkonsolosluğumuz belli aralıklarla ve değişik bölgelerde GEZİCİ KONSOLOSLUK HİZMETİ  sunmaya başlamıştır.

Bu çerçevede, New York Başkonsolosluğunun memurları, ziyaret edilecek bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın işlem taleplerini alacak, işlemler yapıldıktan sonra bilahare belirlenecek bir tarihte iade edecektir.

Levittown’da hizmet, 2 Haziran 2012, Cumartesi günü Yunus Emre Camii’nde verilecektir.

 

Miami ve Atlanta’da yapılabilecek hizmetler ve adres bilahare ilan edilecektir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C. New York Başkonsolosluğu