Türkiye Cumhuriyeti

New York Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Genel Sağlik Sigortasi Hakkinda Duyuru , 30.01.2012

GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA DUYURU   5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesinde yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin bir kısmı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da ilgilendirmektedir.   Sözkonusu değişikliklere, SGK’nın web sitesinde yer alan “50 SORUDA YEŞİL KART VE GELİR TESTİ” bölümünden ulaşmak mümkündür. Anılan sayfadaki 36-43 sayılı sorular yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik hazırlanmıştır.   SGK’nın web adresi: www.sgk.gov.tr’dir.   Saygıyla duyurulur. T.C. New York Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar :

- GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA DUYURU