Türkiye Cumhuriyeti

New York Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçisi Namik Tan’intürk Amerikan Toplumuna 19 Mayis Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayrami Vesilesiyle Yayinladiklari Mesaj , 18.05.2010

                                                                                     18 Mayıs 2010

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAŞİNGTON BÜYÜKELÇİSİ NAMIK TAN’IN

TÜRK AMERİKAN TOPLUMUNA

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI  VESİLESİYLE YAYINLADIKLARI MESAJ

 

 

 

            Türk Amerikan Toplumunun Değerli Üyeleri, Sevgili Gençler,  

 

            19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşku ve gururla kutladığımız bu mutlu günde sizleri sevgiyle selamlıyorum.

 

Aziz Türk Milleti, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürüttüğü efsanevi Kurtuluş Savaşı’nın ardından, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.  

 

            Atatürk, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eden 19 Mayıs tarihini doğum günü olarak kabul etmiştir. Bu durum, Mustafa Kemal’in çok sevdiği Türk Ulusu ile özdeşleşmesinin de en güzel göstergesidir.

 

            Sevgili Gençler,

 

            Atatürk,  hem bağımsızlığımızı hem de Cumhuriyetimizi siz gençlerimize emanet etmiştir.  “Ey Türk Gençliği!,  Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” sözleriyle, gençlere olan güvenini ve  inancını da ebediyete intikal edecek bir şekilde ortaya koymuştur.    

 

            Köklü tarihinden, zengin kültüründen ve her şeyden önemlisi, aziz Milletimizden güç alan  Cumhuriyetimiz, geride kalan 87 yılda, Atatürk’ün  ifadeleriyle, “mesut,  muvaffak ve muzaffer” olmuştur. Ancak bizzat O’nun da işaret ettiği üzere, yapılanları asla kafi göremeyiz. Bu bağlamda siz gençlerimize önemli görev ve büyük bir sorumluluk düşmektedir.

 

            Sizlere duyulan güvenin bilinci içinde,  şanlı tarihimiz, yüksek milli kültür ve değerlerimizin ışığında, ülkemize, ulusumuza ve insanlığa yararlı bireyler olabilmeniz en büyük temennimdir.  Bu çerçevede daima dayanışma içinde bulunmanız büyük önem taşımaktadır.

 

            Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten iyi dileklerimle kutluyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.