Konsolosluk İşlemlerine İlişkin Önemli Duyuru-5 Haziran 2020

New York Başkonsolosluğu 05.06.2020

Değerli Vatandaşlarımız,

Bilindiği üzere COVID-19 salgını döneminde de konsolosluk hizmetlerimiz her gün 10.00-14.00 saatleri arasında kesintisiz sürdürülmektedir.

Bununla birlikte, kançılaryamızın bulunduğu binaya girişlerde Bina Yönetimi tarafından ilave önlemler ve kısıtlamalar getirilebilmektedir. Bu kapsamda, bina yönetimince, bina girişinde Covid-19 salgını nedeniyle ateş ölçümü yapılmaya başlanacaktır. Ölçüm sonucunda vücut sıcaklığı 100.4 Fahrenheit (38 C) ve üzerinde çıkan ziyaretçiler sağlık görevlileri tarafından ikinci bir incelemeye tabi tutulacak ve tekrar ölçüm yapılacaktır. İkinci ölçüm sonucunda da ateşi belirtilen seviyelerin üzerinde kalan ziyaretçilerin binaya girişine izin verilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın bahsekonu ölçümü yaptırarak binaya girişlerinin sağlanabilmesi için Başkonsolosluğumuzu ziyaret eden tüm vatandaşlarımızın isimlerinin binanın giriş sistemine kayıt edilmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda vatandaşlarımızın öncelikle yaptıracakları işlem için Başkonsolosluğumuzun internet sitesinden randevu almaları gerekmektedir. Bilahare Başkonsolosluğumuzca binanın giriş sistemine gerekli kayıt yaptırılabilmektedir.

Randevu konusunda sorun yaşanması halinde Başkonsolosluğumuza aşağıdaki nöbetçi telefon numaralarından ulaşılması mümkündür:


+1 (646) 204 00 11

+1 (347) 409 2907

Ayrıca vatandaşlarımızın sağlığının korunabilmesi için, esasen kendisi işlem yaptırmayacak aile fertleri, arkadaş ve yakınların işlem yaptıracak vatandaşlarımıza zorunlu haller haricinde refakat etmemeleri önem arzetmektedir. Vatandaşlarımızın bu hususta gösterdikleri anlayışlı ve duyarlı tutum şükranla karşılanmaktadır.


Öte yandan, bazı işlemler için Başkonsolosluğumuza bizzat gelinmesine gerek bulunmamaktadır. Örneğin, tapu işlemlerinde kullanılmayacak her türlü vekaletname yerel noterlerde düzenlenerek, State Department’lardan “apostil şerhi” alınmak suretiyle hazır hale getirilebilmekte ve bu haliyle ülkemizde doğrudan kabul görmektedir. Ayrıca pek çok işlem salgın dönemi veya sonrasında Başkonsolosluğumuzca posta yoluyla hızla halledilebilmektedir. Postayla yapılabilecek işlemler için aşağıdaki duyurumuzdan bilgi edinilmesi mümkündür.

http://newyork.bk.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/369676


Saygılarımızı sunuyor, sağlıklı günler diliyoruz.

Reyhan Özgür Consul General
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00

Visa: Monday - Friday 14:00-16:00
1/1/2020 New Year's Day
1/20/2020 Martin Luther King, Jr. Day
2/17/2020 Presidents' Day
5/24/2020 Ramadan Feast 1st Day
5/25/2020 Memorial Day
7/4/2020 Independence Day
7/31/2020 Kurban Feast 1st Day
9/7/2020 Labor Day
10/12/2020 Colombus Day
10/29/2020 Turkish National Day
11/11/2020 Veterans Day
11/26/2020 Thanksgiving Day
12/25/2020 Christmas Day
1/1/2021 New Year's Day

1-888-566-76-56 veya +90 312 292 29 29