Dövizle Askerlik İşlemlerine İlişkin Duyuru

New York Başkonsolosluğu 14.01.2019

Dövizle askerlik başvurularının şahsen yapılması ve Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.trinternet adresinden randevu alınması zorunludur.

Başvuru Şartları:

1. ABD’de, oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor olmak veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.

2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâh altına alınmamış olmak.

3. Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle yurtdışında çalışmış olmak.

4. 2.000 Avro karşılığı konvertibl döviz miktarını (2019 yılı için : 2.290,60 ABD Doları) başvuru sırasında peşin olarak ödemek.

5.Başvuru sırasında yabancı ülkelerde sahip olduğu işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu ya da yabancı bandıralı gemilerdeki gemi adamı statüsünü muhafaza etmek.

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden (resmi öğrenciler hariç), öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa bile, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar da dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Bu durumda olan kişilerin üniversiteden alacakları belgede, üniversitede çalıştıkları pozisyon ile haftalık çalışma saatlerinin, her bir dönem için ayrı ayrı olarak belirtilmesi gerekmektedir. Resmi burslu öğrenciler, burs aldıkları sürece dövizle askerlik hizmetinden yararlanamayacak olup, ancak burs kesildikten sonra yurt dışında en az 3 yıl oturma veya çalışma iznine sahip olarak çalışmışlarsa, burs kesilme tarihini gösteren bir belge ibraz etmeleri halinde anılan yasadan yararlanmak için başvurabilirler.

* Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaş sınırı kaldırılmıştır.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin https://dovizle.msb.gov.tr/ internet adresinden“T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI” başlıklı siteye giriş yaparak, uzaktan eğitim programını tamamlamaları ve daha sonra gerekli belgelerle birlikte şahsen Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

•Dilekçe
•2 adet pasaport fotoğrafı (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)

•Nüfus cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi

•T.C. pasaportu aslı ve işlemli tüm sayfalarının 1 adet fotokopileri

•ABD’deki 3 yıllık oturma - çalışma izni aslı ve 1 adet fotokopisi

•En az üç yıllık çalışmayı belgeleyen vergi formları ve 1 adet fotokopisi

•İş yeri yazısı (en az 3 yıllık çalışmayı kanıtlamalıdır) ve fotokopisi

•İşverenler için işyerini fiilen en az 3 yıl süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge (business certificate) ve 1 adet fotokopisi

•ABD vatandaşlığı da bulunan vatandaşlarımızın vatandaşlık belgesi (Certificate of Naturalization) veya doğum belgesinin (Birth Certificate) ve yabancı ülke pasaportunun aslı ve 1 adet fotokopisi

Gerek görülmesi halinde, yükümlülerden tamamlayıcı belge istenebilecektir.

2019 yılı için Dövizle Askerlik Ödemesi:

Dövizle askerlik yararlanma şartlarını taşıdıkları Başkonsolosluğumuzca tespit edilen yükümlüler, toplam bedel olan 2.290,60 ABD Doları ile 10 ABD Doları havale ücretini peşin olarak ve tek seferde (toplam 2.300,60 Dolar)‘’Cashiers Check‘’ veya “Money Order” ile Başkonsolosluğumuza ödeyeceklerdir.

Çek veya money order "Turkish Consulate General" adına hazırlanmalıdır.

ABD'deki oturma-çalışma izin belgeleri tanımları:

•ABD doğum belgesi veya "certificate of naturalization" belgesi•ABD'de sürekli oturma ve çalışma izni olanlar için "Employment Authorization" kartı veya "Permanent Resident" kartı,
•Post completion/optional practical training kapsamında çalışan F-1 vizeli öğrenciler için "Employment Authorization" kartı,
• F-1 vizesine sahip olup Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimleri devam ederken, gelir vergisine tabi ücret karşılığı öğretim veya araştırma görevlisi olarak çalışanlar için "I- 20" belgesi ve W2.
•H-1 vizeli yükümlünün approval notice veya pasaporta kayıtlı vizesi,
• J-1 vizeliler için pasaporta kayıtlı vize veya "IAP-66" belgesi, (J-1 vizesine sahip olup Türkiye'den burs alan öğrenciler burs aldıkları sürece dövizle askerlik yasasından yararlanamazlar)
• C-1D vizesi için "Gemi Adamı" yeterlilik belgesi,
•Dövizle askerlik için kabul edilen diğer vizeler: O-1, L-1,P-1, H-2, H-3, E-1 ve E-2 vizeleridir.Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00

1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
20.1.2020 Martin Luther King, Jr. Day
17.2.2020 Presidents' Day
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
25.5.2020 Memorial Day
4.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 Labor Day
12.10.2020 Colombus Day
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day
26.11.2020 Şükran Günü
25.12.2020 Noel Günü
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili

1-888-566-76-56 veya +90 312 292 29 29