Bedelli Askerlik Uygulamasina İlişkin Duyuru - Vekaletname Ile Başvuru

New York Başkonsolosluğu 07.09.2018

Bedelli Askerlikle ilgili olarak 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Ek 1. maddesinde 26.07.2018 tarih ve 7146 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik 3 Ağustos 2018 tarihli 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bedelli askerlik başvurusunda bulacak yükümlü vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini en geç 3 Kasım 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

“Bedelli Askerlik Kanun Duyurusu”na http://asal.msb.gov.tr/SlaytHaber/bedelli-askerlik-kanunuduyurusu adresinden ulaşılması mümkündür.

Başvuru için aranan şartlar:

1. 1 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir),

2. Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar,

3. Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartıldıkları halde yaş şartını taşıyanlar,

4. Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce silah altına alınmadan ‘’Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararlarından dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar başvurabileceklerdir.

Başvuru için gereken işlemler:

“Yükümlülerin bedelli askerlik için ilk müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapmaları esastır.“

1. Yükümlüler kendi şifreleriyle e-Devlet üzerinden açılan ‘’ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu’’ linkinden öncelikle hak sahibi olup olmadıklarını öğreneceklerdir.

2. e-Devlet üzerinden alınacak başvuru evrakını beyan edemeyen yükümlülerin hak sahibi olup olmadığının tespiti için, başvuru evrakları Başkonsolosluğumuzca en süratli şekilde nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlığına gönderilecek olup, askerlik şubesi başkanlığınca verilecek cevabi yazıda hak sahibi olduklarının belirtilmesi durumunda müteakip işlemlere geçilecektir.

3. Askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği birliklere katılmamış olanlar, “askerliğe elverişli değildir” veya “ertesi yıla bırakma” raporu alanlar, “bakaya” durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar e-Devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır. Bu durumda olan yükümlülerin, doğrudan Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

4. Başkonsolosluğumuza başvurular şahsen veya yükümlülerin adına vekaletnamesi olan yetkili vekilleri aracılığıyla yapılabilecektir.

5. Yükümlüler Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı)/Pasaportlarıyla birlikte Başkonsolosluğumuza başvurabileceklerdir.

6. Yükümlüler, Başkonsolosluğumuzdan temin edecekleri EK-B LAHİKA-1 ‘’Yükümlüler İçin Başvuru Dilekçesi’’ile başvurularını gerçekleştireceklerdir.

7. Yükümlüler, başvuru sırasında ödemeleri gereken bedel tutarını gösteren EK-B LAHİKA-3
“Yurt Dışı Bedel Ödeme Belgesi”ni Başkonsolosluğumuzdan alacaklardır.

Yükümlüler bedelli askerlik ücreti olan 15.000,00 TL tutarındaki ödemeyi New York’ta faaliyet gösteren Türkiye Vakıflar Bankası şubesine giderek yapabileceklerdir.*

Banka, ABD kimliği ve Sosyal Güvenlik Numarası mevcut yükümlülerin ödemelerini tahsil etmektedir. Randevu almak zorunludur. Saat 13’e kadar işlem yapılabilmektedir. Ayrıca banka 300 ABD Doları havale masrafı tahsil etmektedir.

Ödeme dekontunda, yükümlüye ait T.C. Kimlik Numarası,
Adı Soyadı,Telefon Numarası (Varsa vekilinin de), Ödenen tutar ve “Bedelli askerlik ödemesidir” açıklaması bulunması zorunludur.

Banka tarafından alınan komisyon vergi, provizyon vb. kesintiler 15.000 TL karşılığı meblağın dışında tutulacaktır.

8. Yükümlüler ödemenin yapıldığına dair üç (3) adet dekontun aslını Başkonsolosluğumuza teslim edeceklerdir. Eksik bilgilerin bulunduğu dekontlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgilerin tamamlanması tamamen yükümlülerin sorumluluğundadır.


9. Ödeme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip,dekont aslı ile yurtdışı ödeme belgesinin bir nüshası yükümlüye verilecek, bir nüshası Başkonsoloslukta muhafaza edilecek, diğer nüshası ise işlem yapılmak üzere EK-B LAHİKA-1, EK-B LAHİKA -3 ile birlikte EK-B LAHİKA -4 tebligat yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine hızlı postayla gönderilecektir. Hızlı posta ücreti yükümlüden makbuz karşılığı tahsil edilecektir.

Başvuru sonrası:

-Yoklama, Celp ve Sevk;

Ödemesini tamamlayarak başvurusu uygun görülen yükümlülerin celp dönemleri ve temel askerlik eğitimi için sevk edilecekleri birlikleri Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca duyurulacaktır. Başvuruda bulunan yükümlülerden yoklaması bulunmayanların, yoklamalarını yükümlüler için belirlenen celp döneminin başlangıcından 15 gün öncesine kadar YURTİÇİNDE yaptırmaları gerekmektedir.

-Temel Eğitim;

Yükümlüler kendilerine belirtilen yol süresi içinde (Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp dönemlerinde) birliklerine katılacak, 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimini tamamlamayı müteakip birlikleri tarafından terhis edilecektir. Celp Dönemlerinde temel askerlik eğitimini eksiksiz tamamlayan yükümlülerin kesin terhis işlemi tamamlanacaktır.

* New York’a gidemeyecek kadar uzakta oturan yükümlüler başvuru esnasında bu durumu belirttikleri takdirde, kanuni yakınlarına (ikinci derece yakınları dahil) bedelli askerlik kapsamında bankacılık ve askerlik işlemlerini yürütmek üzere vekaletname düzenletebileceklerdir.

Askerlik şubeleri bahsekonu vekaletnameyle başvuruları kabul edeceklerdir. Bu durumda, ödeme ve diğer tüm işlemler ülkemizde yürütülecektir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00

1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
20.1.2020 Martin Luther King, Jr. Day
17.2.2020 Presidents' Day
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
25.5.2020 Memorial Day
4.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 Labor Day
12.10.2020 Colombus Day
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day
26.11.2020 Şükran Günü
25.12.2020 Noel Günü
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili

1-888-566-76-56 veya +90 312 292 29 29