Hizmet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

New York Başkonsolosluğu 22.04.2016

3201 sayılı yasa kapsamında yurtdışı borçlanmasından yararlanarak emeklilik hakkı elde edilmesi için SGK Kurumuna ibraz edilmesi gereken Belgeler ve bu kapsamda T.C. New York Başkonsolosluğunca düzenlenen Hizmet Belgesi Başvuruları Hakkında Duyuru

İşbu Duyuru kapsamında “Hizmet Belge”si düzenlenmesi işlemleri, 02 Mayıs 2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlar ile Ek’te yer alan açıklayıcı notlar çerçevesinde yapılacaktır.

ABD Sosyal Güvenlik Kurumundan (USA Social Security Administration-SSA) temin edilen ve ABD’de çalışılan yılları gösteren Social Security Statement” ve “Benefit Verification Letter” belge örnekleri, ABD’deki mutad uygulamalar kapsamında, ABD makamları önünde kullanılmak üzere düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, SSA veya Internal Revenue Service (IRS)tarafından onaysız (imzasız ve kaşelenmemiş) bilgisayar çıktısı şeklinde, ya da, kaşeli ve imzalı olarak Başkonsolosluğumuza sunularak hizmet belgesi düzenlenmesi talepleri Temsilciliklerimize ağır bir hukuki sorumluluk yüklemektedir.

Bu tür belgelerinABD’deki yabancı bir ülke temsilciliği olarak Başkonsolosluğumuzca kabul edilebilmesi için esas itibariyle “uluslararası geçerliğe sahip olacak şekilde” onay işlemine tabi tutulmaları icap etmektedir.

Bu itibarla, Bakanlığımızdan alınan son talimatlar çerçevesinde bu konu yeniden değerlendirilmiş ve hizmet belgesi düzenlenmesi için, vatandaşlarımızın aşağıda (A) ve (B) seçeneklerinde kayıtlı işlemleri tamamladıktan sonra başvuruda bulunmaları kararlaştırılmıştır:

A) ABD Sosyal Güvenlik Kurumunun Maryland’daki merkezinden temin edilecek imzalıve onaylı belgelerin,ABD Dışişleri Bakanlığı, Tasdik İşleri Dairesince (State Department, Office of Authentications) “Certification” veya "Apostil Onayı"na tabi tutulması.

B) ABD Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen imzalı/ ve/veya onaylı belgeler ile onaysız belgelerin,sırasıyla noter, county clerk tarafından onaylanması ve ilgili (NY, NJ, PA, DE) “Department of State Certification Unit” tarafından “Certification” veya “apostille” işlemine tabi tutulması,

(NOT: Onay işlemleri için eyaletlere ait adres bilgileri ve diğer açıklamalar Ek’te sunulmuştur).

AÇIKLAMA: Bu yöntemlerde, ABD makamlarınca yapılan tüm onay işlemleri esas itibariyle metne şamil olmaksızın yapılan bir imza tasdiki işleminden ibaret olacak olmakla birlikte, belgelerdeki onaylar, uluslararası kullanım bakımından belgelere resmi özellik ve nitelik kazandıracaktır. Hizmet belgesinin, “apostil onayı alınmış belge”ye göre düzenlenmesi ise, apostil onaylı belgenin Temsilciliklerimiz tarafından onaylanacağı anlamına gelmemektedir. Bu belge, düzenleyeceğimiz hizmet belgesinin ekine konulacak belge olarak işleme tabi tutulacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kabul etmesi koşuluyla, vatandaşlarımız “apostil onayı” alınmış ve Türkçeye tercümesi yaptırılmış belge ile doğrudan Türkiye’de de işlem yaptırabileceklerdir.

Başkonsolosluğumuz web sayfasının noter işlemleri bölümünde, işlemlerin nasıl yapılacağına dair daha kapsamlı bilgilerin yer aldığı notların dikkatle incelenmesi önemle hatırlatılır.

En iyi dileklerimizle,

T.C. New York Başkonsolosluğu


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00

1.1.2018 Yeni Yıl Tatili
15.1.2018 Martin Luther King, Jr. Day
19.2.2018 Presidents' Day
28.5.2018 Memorial Day
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. gün
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. Gün
3.9.2018 Labor Day
8.10.2018 Columbus Day
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2018 Veterans Day
22.11.2018 Şükran Günü
25.12.2018 Noel Günü

1-888-566-76-56 veya +90 312 292 29 29