Yurtdışı Vatandaşlar Bursları

New York Başkonsolosluğu 26.11.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla Yurtdışı Vatandaşlar Bursları başlatmıştır. Burs programı kapsamında bu yıl araştırma projeleridesteklenecektir. Yurtdışında yaşayan toplumumuzun öncelikle ihtiyaç alanlarını, kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarını araştırmaya yönelik belirlenen alanlarda akademik destek bursları verilmesi planlanmaktadır.

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları Nedir ?

1. Yurtdışı Vatandaşlar Bursları

Ülkemizden yurtdışına göç eden yaklaşık 6 milyon vatandaşımız, bulundukları ülkelerin toplumsal hayatında önemli bir yere sahip oldukları gibi, eğitim ve akademik hayattaki varlıklarıyla da öne çıkmaktadırlar. Farklı sahalarda yetişen akademisyenler bulundukları toplumlara önemli katkılar sundukları gibi, Türk toplumu içerisinde de örneklik teşkil etmektedirler. Bilhassa sosyal ve insani bilimler merkezli, Türkiye kökenli göçmenlerin toplumsal katılımdan sağlık sorunlarına kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen araştırmalarla, bilim dünyasına da önemli veriler sunmaktadırlar.

2. Yurtdışı Vatandaşlar Bursları Hedefleri

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları, yurtdışında yaşayan toplumumuzun bulundukları ülkelerin eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katılımlarını ve başarılarını desteklemek üzere hayata geçirilmiştir. Yurtdışı Vatandaşlar Bursları temel olarak aşağıdaki hususları hedeflemektedir:

· Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenler üzerine yapılan akademik araştırmaları desteklemek, niteliğini arttırmak ve koordinesini gerçekleştirmek,

· Yurtdışında yaşayan Türk toplumunun akademik başarılarını desteklemek,

· Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılımlarını desteklemek,

· Yurtdışında uzun vadeli olarak toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sahalarda yönlendirici rol model insanların yetişmesini sağlamak,

· Muhatap ülkelerle akademik ilişkileri geliştirmek ve araştırmaları paylaşmak.

3. Yurtdışı Vatandaşlar Bursları 2014-2015 Yılı

Başkanlık, Komisyon tarafından belirlenen ülkelerde, ilan edilen konu ve alanlarda araştırma bursları verir. Komisyon tarafından araştırma alan ve ülkeleri her yıl yeniden belirlenir. Burslar en fazla on iki ayı kapsar. 2014-2015 yılı programı kapsamında burslar aşağıdaki üç alanda verilecektir:

a) Yüksek Lisans Araştırma Bursları: Bir üniversitede yüksek lisans programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez döneminde bulunan öğrencilere, ilan edilen alan ve konularda verilen destek burslarıdır.

b) Doktora Araştırma Bursları: Bir üniversitede doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez döneminde bulunan öğrencilere, ilan edilen alan ve konularda verilen destek burslarıdır.

c) Doktora Sonrası Araştırma Bursları: Doktorasını tamamlamış araştırmacıların, Başkanlıkça belirlenen alan ve ilan edilen konularda gerçekleştirecekleri araştırmalarına verilen destek burslarıdır.

Değerlendirme ve Seçim

1. Değerlendirme

Başkanlık tarafından internet sitesinde, belirtilen tarihe kadar yapılan başvurular, öncelikle Komisyon tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Eksik belge ile yapılan veya başvuru koşullarını taşımayan adaylara ait başvurular değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmede başvuruda bulunan adaylar,

· en son mezun oldukları okul ve mevcut durumda devam ettikleri alanlarda elde ettikleri transkript not ortalamaları,

· niyet mektupları,


· araştırma projeleri,

· danışman akademisyen referans mektupları dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme, akademisyenlerin dâhil olduğu Komisyon tarafından gerçekleştirilir.

2. Mülakat Süreci

Değerlendirmeyi geçen adaylar, Burs Komisyonu tarafından belirlenen yer ve zamanda mülakata çağırılır. Mülakat, adayların

· akademik ve entelektüel yetkinlikleri,

· araştırma projesine ilgi ve hakimiyetleri,

dikkate alınarak Mülakat Heyeti tarafından gerçekleşir. Burs almaya hak kazanan araştırmacılar Komisyon tarafından mülakatta başarılı olarak değerlendirilen adaylar arasından seçilir.

3. Seçim ve Sonuç

Başvuru tarihinden en geç üç ay içerisinde değerlendirme süreci tamamlanır. Desteklenecek adaylar Başkanlık onayı ile kesinleşir. Sonuçlar elektronik posta yoluyla adaylara bildirilir. Destek almayı hak eden adaylar burs taahhüt evrakını imzalayarak gerekli evrakları Başkanlığa sunduktan sonra bursluluk işlemleri başlar.

Kazandıktan Sonra

1. Burs Miktarı

· Burs miktarı her akademik yıl için, verileceği ülke ve bölge şartları dikkate alınarak ilan edilir.

· Aylık burs ödemeleri dışında ulaşım masrafları veya yayın masrafları gibi, herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

2. İzleme Süreci

· Bursiyerler, Komisyonun bildirdiği başlama tarihini dikkate alarak her üç ayda bir gelişme raporu, araştırma projesi bitiminde sonuç raporu vermekle yükümlüdür. Bursiyerler, danışman onayını taşıyan bu raporlar vasıtasıyla izlenir.

· Gelişme ve sonuç raporları belirlenen formatta usulüne uygun olarak hazırlanır ve gönderilmesi gereken tarihte PDF dosyası olarak yvb@ytb.gov.tr adresine, ıslak imzalı kopyaları ise posta ile Başkanlığa gönderilir. Raporlar gereken tarihte gönderilmemiş ise, devamındaki bursların ödenmesi için söz konusu raporun Komisyona sunulması beklenir.

· Gelişme raporları Komisyon ve/veya Komisyonca belirlenen akademisyenler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme dikkate alınarak Komisyon tarafından uygun bulunmayan raporların revizyonu istenir.

· Gelişme raporlarının verilmemesi veya revizyonun yeterli bulunmaması halinde bursun devam edip etmeyeceği Komisyon tarafından değerlendirilir.

· Komisyon, bursiyerin araştırma süresince veya araştırmasını tamamladıktan sonra, makale ve/veya araştırma raporu yayınlamalarını; sempozyum, kongre, bilimsel toplantılarda tebliğ sunmalarını talep edebilir.

3. Burs Dondurma ve Burs İptali

· Mücbir sebeplerden dolayı (beklenmeyen durumlar, hastalık, kaza vs.) burs dondurmayı talep eden bursiyer, gerekçesini ifade ettiği dilekçesi ile Başkanlığa başvuruda bulunur. Burs dondurma talebi Komisyon tarafından değerlendirilir. Bursun dondurulması halinde, bursiyere herhangi bir ödeme yapılmaz.

· Yanlış bilgi ve belge beyanında bulunduğu tespit edilen kişilerin bursu kesilir ve o tarihe kadar alınan burs miktarının toplamı kişiden tahsil edilir.

Bursluluk sürecinde başarısızlığı Komisyon kararıyla tespit edilenlerin bursları kesilir. Bursu kesilenler, burslarının kesildiğine ve kesilme nedenine dair bilgilendirilir. Bu bildirim, Başkanlığa vermiş oldukları elektronik posta adreslerine yapılır.

Başvuru Şartları :

I. Başvuru Bilgileri

· Burs başvuruları, “Yurtdışı Vatandaşlar Bursları” internet sitesinde yer alan başvuru formu doldurularak ve gerekli belgeler yüklenerek gerçekleşir.

· Başvurular yalnızca ilan edilen tarihler arasında yapılabilir.

· Elden, posta yoluyla veya e-posta üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

II. Başvuru Şartları

· Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Portekiz, Norveç, Danimarka, İrlanda, Malta, Lüksemburg, Lihtenştayn, ABD, Kanada, Avusturalya olmak üzere 21 ülkeden başvurular kabul edilir.

· Aday, yukarıdaki ülkelerden birinin ikamet iznine sahip Türk Vatandaşı veya Mavi kartlı olmalıdır. (Öğrenci oturumu gibi geçici oturum sahibi Türk Vatandaşlarının başvuruları kabul edilmez)

· Yüksek lisans araştırma bursuna başvuracak olanların 01.01.1984 ve sonrası; doktora araştırma bursuna başvuracak olanların 01.01.1974 ve sonrası doğumlu olması şartı aranmaktadır.

· Yüksek lisans araştırma bursları için yukarıdaki ülkelerden birinde yüksek lisans programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez dönemine başlamış olmak gerekmektedir.

· Doktora araştırma bursları için yukarıdaki ülkelerden birinde doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez dönemine başlamış olmak gerekmektedir.

· Doktora sonrası araştırma bursları için, adayın ilan edilen destek alanlarında çalışmaları bulunmalıdır.

· Başvuru sahibi, Türkçe diline ve araştırma yapacağı ülkenin eğitim diline hâkim olmalıdır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00

1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
20.1.2020 Martin Luther King, Jr. Day
17.2.2020 Presidents' Day
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
25.5.2020 Memorial Day
4.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 Labor Day
12.10.2020 Colombus Day
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day
26.11.2020 Şükran Günü
25.12.2020 Noel Günü
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili

1-888-566-76-56 veya +90 312 292 29 29