Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

New York Başkonsolosluğu 13.12.2010

Bugün, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 62. yılını kutlamaktayız. İnsan haklarını ortak çağdaş temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan bu Beyanname, temel hak ve özgürlükler alanında küresel düzeyde referans belgesi niteliği taşımaktadır.

Bu yılki kutlamalar için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen „ayrımcılığın sona erdirilmesi için çaba gösteren insan hakları savunucuları“ teması çerçevesinde, birer insan hakları savunucusu olarak üzerlerine düşenleri yerine getirmeleri beklenen bireylerin rolü özellikle önem kazanmaktadır. Ayrımcılığın engellenmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaları beklenen devletler, ayrıca ayrımcılığın sona erdirilmesi için çalışan bireyleri desteklemek ve haklarını korumakla yükümlüdürler.

Ülkemizde ayırımcılığa karşı yürüttüğümüz istikrarlı ve kararlı politika, uluslararası düzeyde BM, bölgesel düzeyde ise Avrupa Konseyi nezdinde taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve denetim mekanizmalarıyla sürdürmekte olduğumuz verimli işbirliğine olumlu şekilde yansımaktadır. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinden, kanun önünde eşit ve serbest şekilde yararlanmaları temel devlet politikamızdır. Her türlü ayırımcılık Anayasa ve ilgili yasalarımızla yasaklanmıştır.

İnsan haklarına özgü evrensel değerler bütününün korunup, geliştirilmesi Türk dış politikasının temel öğelerinden biridir. Bu amaçla, bir yandan küreselleşen dünyadaki insan hakları çerçevesinin geliştirilmesine katkıda bulunulurken, diğer yandan en üst standartların Türkiye’de yerleştirilmesi bakımından azami gayret sarf edilmekte ve diğer devletlerin benzer çabalarına da destek sağlanmaktadır.

Bu anlayış ülkemizin 10 Kasım 2010’da devraldığı ve Mayıs 2011’e kadar sürdüreceği Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı süresince takip edeceği öncelikleri şekillendiren belirleyici faktördür. Dönem Başkanlığımız süresince Avrupa Konseyi’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin yerleşmesi ve derinleştirilmesi hedefleri çerçevesinde faaliyet gösterilecektir.

Türkiye yapıcı çalışmalarını insan hakları alanında tüm ulusları bir araya getiren BM İnsan Hakları Konseyi çalışmalarına etkin katılım sağlayarak sürdürmektedir. İnsan haklarına evrensellik temelinde yaklaşan ülkemiz, temel uluslararası insan hakları sözleşmelerinin tümüne taraftır ve bu sözleşmelere evrensel katılımı desteklemektedir.

Türkiye’nin iki yıldır üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyi’nde, ihtilaflara bağlı hak ihlallerinin önlenmesine dair girişimlere verdiği destek, insan haklarının korunmasına atfettiği önemin bir başka göstergesidir.

İnsan haklarının tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı göreceği inancıyla, vatandaşlarımızın ve uluslararası toplumun İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.


10 December 2010

MESSAGE BY THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
H.E. MR. AHMET DAVUTOĞLU ON THE OCCASION OF HUMAN RIGHTS DAY

Today, we celebrate the 62nd anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. This Declaration, which raised human rights to universal level on the basis of basic common contemporary principles, stands as the reference document in the realm of fundamental rights and freedoms.

Within the framework of the theme „human rights defenders who act to end discrimination“ identified by the United Nations for this year’s celebrations, the role of individuals, who are expected to do their part as human rights defenders gains importance. States are expected to take all necessary measures to prevent discrimination. They also have the duty to support individuals working for the elimination of discrimination and to protect their rights.

Turkey’s consistent and resolute policy against discrimination has a positive impact on its fruitful cooperation with international conventions and monitoring mechanisms of the UN at global scale, and those of the Council of Europe, at regional scale. Ensuring the free and equal enjoyment of fundamental rights and freedoms by our citizens is our basic policy. All forms of discrimination are prohibited by the Constitution and relevant laws.

Protection and promotion of universal values in human rights is one of the main pillars of Turkish foreign policy. To this aim, Turkey contributes to the improvement of human rights in a world that is becoming ever more global on the one hand and, on the other hand, exerts utmost effort to set highest standards in Turkey and supports similar efforts in other states.

This understanding has been the determining factor in Turkey’s priorities fixed for its Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe, between November 2010 and May 2011. During its Chairmanship, Turkey will promote the objectives of the Council of Europe of enhancing and strengthening the principles of human rights, democracy and rule of law.

Turkey continues its constructive efforts through actively participating in the work of UN Human Rights Council which brings together all nations in the realm of human rights. Having a universal approach to human rights, Turkey is party to all core international human rights conventions and supports their universal ratification.

In the course of Turkey’s two-year non-permanent membership to the UN Security Council, its support to initiatives aiming at preventing violations of rights at conflict situations is indicative of the importance attached by Turkey to the protection of human rights.

Reiterating my conviction that human rights will be further respected around the world with each passing day, I would like to celebrate the Human Rights Day of our citizens and the international community.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00

1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
20.1.2020 Martin Luther King, Jr. Day
17.2.2020 Presidents' Day
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
25.5.2020 Memorial Day
4.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 Labor Day
12.10.2020 Colombus Day
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day
26.11.2020 Şükran Günü
25.12.2020 Noel Günü
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili

1-888-566-76-56 veya +90 312 292 29 29